Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2017

actanonverba
5948 e0d9 500

May 04 2017

actanonverba
9280 ff6a

April 28 2017

actanonverba
2576 b53d
1338 90f8 500
Reposted fromlychnis lychnis viamaryjanejanis maryjanejanis
actanonverba
5338 87d0 500
Reposted frommarzyciel marzyciel viamaryjanejanis maryjanejanis
actanonverba
5723 df94
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaginger-gato ginger-gato
actanonverba

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska

April 13 2017

4321 d9bc 500

cumaeansibyl:

heatherbat:

David Bowie as Tilda Swinton, with Tilda Swinton as David Bowie

i can die happy.

I still say they’re the same person

Reposted fromzweisatz zweisatz viafascinated fascinated
actanonverba
9476 212a 500
Reposted fromverronique verronique viafascinated fascinated
actanonverba

gettingahealthybody:

This is perfection. I really love the art/the flowers.

Reposted fromweightless weightless viafascinated fascinated
actanonverba
1047 d99f
“Boy meets girl – from Outer Space” by Weegee (Arthur Fellig), c. 1955, New York 
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viafelicka felicka
5039 e471 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaginger-gato ginger-gato

April 11 2017

actanonverba
actanonverba
6532 bc6a 500

youllseeitwillallbeworthit:

Parenting…you’re doing it right.

actanonverba
actanonverba
actanonverba
Reposted fromthetemple thetemple viafelicka felicka

April 07 2017

9952 932b 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl